Novae Res

Wieża

Pięć opowiadań składa się na debiutancki tom Wieża Ahsana R. Hassana. Nota na okładce zdecydowanie [...]