Wiersz Kazimierza Wierzyńskiego „Co ja mogę wam dać”

Wiersz Kazimierza Wierzyńskiego „Co ja mogę wam dać”